Begära ut allmänna handlingar - sevab.com

5102

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt (cirka 1 till 2 arbetsdagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid. Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen.

Allmänna handlingar skyndsamt

  1. Internationella skolor
  2. Finland invånare 2021
  3. Minns du den sommar text
  4. Floda säteri historia
  5. Marianne ahrne plastik
  6. Folktandvården karlskrona priser
  7. Liv butikk
  8. Antikens grekland samhällsklasser

En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”. Om någon begär ut en sammanställning av uppgifter ur en databas eller någon annan form av upptagning ska myndigheten skyndsamt avgöra om sammanställningen kan göras med rutinbetonade åtgärder och därmed är en potentiell handling (se TF:2:3 2 st 2 men). Det syftar till att allmänt upprätthålla tanken bakom rätten att ta del av allmänna handlingar.

I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan  Det tar tid att begära ut allmänna handlingar från kommunala bolag och förvaltningar.

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Du som vill titta på handlingar kan komma till kommunhuset och där ta kontakt med kommunsekreterarna som jobbar som registratorer i kommunen. Du kan också kontakta dem via e-post och telefon. Hur snabbt lämnar kommunen ut en allmän handling? Kommunen ska lämna ut en allmän handling skyndsamt.

Allmänna handlingar skyndsamt

Offentlig handling - Perstorps kommun

Allmänna handlingar skyndsamt

Det är alltid den myndighet som förvarar handlingen som lämnar ut den. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Leveransmetoder Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt. Det betyder att vi  Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.
Kan man ta ut arbetstidsförkortning i pengar

De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Allmänna handlingar.

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.
Afrikagrupperna jobb

I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan  Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Det innebär att de ska lämnas ut omedelbart om du  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken  del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Med handling En begäran att få ta del av allmän handling ska prövas skyndsamt. När kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Reglerna är ganska omfattande, inte på sätt att många uppgifter om varje handling ska registreras men att alla handlingar som huvudregel ska registreras och att registrering ska ske skyndsamt. I nästan alla verksamheter strävar man att efterleva registreringskravet med diarieföring (har man En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. 2.
Maria bauermeister


Medborgardemokrati - Bjurholms kommun

Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran om utlämnande av allmän handling: OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig Bara hälften av de undersökta kommunala bolagen och förvaltningarna klarade av att lämna ut allmänna handlingar inom fyra arbetsdagar med e-post eller sex arbetsdagar med vanlig post. Enligt Tryckfrihetsförordningen ska allmänna handlingar på begäran tillhandahållas ”genast” eller … Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning ske skyndsamt.


Coala heart monitoring

Begär ut handlingar - Region Norrbotten

Det kan nämligen ta tid. Det visar en studie  27 maj 2020 Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”.

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”. Om någon begär ut en sammanställning av uppgifter ur en databas eller någon annan form av upptagning ska myndigheten skyndsamt avgöra om sammanställningen kan göras med rutinbetonade åtgärder och därmed är en potentiell handling (se TF:2:3 2 st 2 men). Det syftar till att allmänt upprätthålla tanken bakom rätten att ta del av allmänna handlingar. I grund och botten är det en fråga om demokrati. Tanken är att folket genom att ha rätt att skyndsamt ta del av allmänna handlingar ska kunna kontrollera och få insyn i myndigheternas verksamhet. Se hela listan på liu.se Läs mer om allmänna handlingar .

skyndsamhetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har … Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.